AP5 - Projektledning och koordinering av samtliga arbetspaket (AP1-4)

Syfte: Att förutom projektledning och administration, koordinera AP1-4 för att koppla ihop dessa och driva det innovativa arbetssättet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt framåt.

PLATINEA koordineras från Uppsala universitet (se organisation). AP5 har kontinuerliga möten med AP-ledare för att driva arbetet framåt. AP5 driver det innovativa arbetet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt. Förutom projektledning, administration och koordinering sköter AP5 intern och extern kommunikation, organiserar gemensamma aktiviteter så som kick-off och workshops samt utvecklar PLATINEA:s framtida finansieringsmodell.