AP4 – Förbättrad tillgänglighet genom leveranskedjor och ekonomiska modeller

Syfte: Att undersöka faktorer som påverkar tillgängligheten av viktiga antibiotika i Sverige, samt att identifiera innovativa strategier och affärsmodeller för att förbättra tillgänglighet.

Med expertis från Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Apotekarsocieteten, Region Kronoberg och Östergötland, samt Läkemedelsindustriförening (LIF) och företagen Pfizer, Mylan, Recipharm och MSD, identifierar detta AP faktorer som påverkar tillgänglighet av antibiotika i Sverige och kartlägger utvalda leveranskedjor med fokus på t ex. bristande lönsamhet, miljö och sociala faktorer, risk för påverkan från naturkatastrof och politisk risk. Detta AP rekommenderar åtgärder för förbättrad tillgänglighet i form av nya ekonomiska incitament till leverantörer samt inköpsstrategier och logistikprocesser för vården.