AP3 – Interventionsstudier för förbättrad antibiotikaanvändning

Syfte: Att genomföra interventionsstudier och implementering av nya metoder för rationell antibiotikaanvändning.

Med expertis från det nationella nätverket STRAMA (Nationellt programråd mot antibiotikaresistens), Uppsala Universitet, Region Skåne Universitetsjukhus, Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset, testar detta AP olika typer av interventioner för att förbättra användningen av antibiotika i utvalda sjukhus för att senare stödja deras implementering på nationell nivå.