AP2 – Optimeringsstudier för förbättrad antibiotikaanvändning

Syfte: Att utifrån behovsinventering och prioritering genomföra optimeringsstudier som genererar nya kunskaper och riktlinjer för en mer rationell användning av antibiotika

Med expertis från Uppsala Universitet, Karolinska Institutet och Linköpings Universitet, genomför detta AP farmakokinetiska och farmakodynamiska studier på utvalda antibiotika och patogen/patientgrupper för att identifiera optimerade doseringar och användning av existerande antibiotika. Detta AP fungerar även som en pilot för att förbereda genomförande av större kliniska studier under Steg 3, inklusive nya indikationer för existerande antibiotika.