AP1 – Kontinuerlig inventering av antibiotikabehov samt kommunikation vid komplexa bristsituationer

Syfte: Att identifiera kunskapsluckor och ge förslag på optimeringsprojekt samt bevaka och kommunicera bristsituationer av antibiotika.

Med expertis från Akademiska Sjukhuset (AS) i Uppsala, Folkhälsomyndighet (FoHM) och företaget Mylan, utför detta AP en kontinuerlig prioritering av antibiotika med särskilt medicinskt värde och tillgänglighetsrisk i Sverige. Vidare identifieras relevanta kunskapsluckor i användningen av befintliga antibiotika, och en ny process för att hantera akuta bristsituationer utvecklas och testas.