Projekt

Plattformens aktiviteter delas in i fem olika arbetspaket (AP 1-5). Dessa arbetspaket syftar till att gemensamt bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer.

Arbetspaket 1-5

För att förbättrad tillgänglighet och användning av antibiotika i Sverige krävs hantering av fyra olika gränssnitt som involverar antibiotika:

AP1) Antibiotika-patientpopulationer: för att identifiera kunskapsluckor avseende användning av befintliga antibiotika i olika patientpopulationer, vikten av respektive antibiotikum, och konsekvenser av samt åtgärder vid eventuella brister.

AP2) Antibiotika-patogen (dvs. individuell patient med infektion): för att förstå hur användning av existerande antibiotika kan förbättras och optimeras individuellt och för specifika infektioner.

AP3) Antibiotika-läkare: för att förstå och påverka användning av antibiotika i vården genom klinisk praxis.

AP4) Antibiotika-leverantör: för att förstå vilka faktorer som påverkar tillgänglighet och för att identifiera vilka åtgärder som på lång sikt kan förebygga brister, främst avseende respektive antibiotikums leveranskedja.

AP5) Projektledning och administration, samt koordinering av AP1-4.