Om PLATINEA

Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika

PLATINEA

PLATINEA är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. PLATINEA finansieras av VINNOVA och består av 18 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård. Plattformen är indelad i fyra arbetspaket (AP 1-4) som hanterar olika frågor inom antibiotikaområdet. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. Inom plattformen görs kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika, likväl som nya studier för anpassning av antibiotikadosering. Projektet kommer också att utvärdera och testa nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning samt göra en kartläggning av befintliga leveranskedjor för antibiotika.

Senast uppdaterad: 2021-10-20