MATERIAL

RAPPORTER

Kommer inom kort

ARTIKLAR

2019-11-12 Ny artikel i Läkartidningen pekar på vikten av flera typer av innovationer för att bekämpa antibiotikaresistens, inklusive systeminnovation så som PLATINEA! Artikel

2019-06-22 Den här artikeln beskriver problemet kring restnoteringar av läkemedel och mer specifikt antibiotika. Artikeln publicerades i DN den 22 Juni, bland andra intervjuas PLATINEA-deltagaren Thomas Tängdén. Artikel

2019-05-20 Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and counterincentives” är en preprint av en artikel författad av en PLATINEAdeltagare, Christian Munthe, tillsammans med Niels Nijsingh och Joakim Larsson, samtliga från Göteborgs Universitet. I den här artikeln kartläggs relevanta nyckelaktörstyper för att hantera problemet med miljöutsläpp från antibiotikaproduktion. Likaså diskuteras deras insatser och intressen, incitament som kan motivera dem att agera för att förbättra situationen, liksom motåtgärder som kan undergräva en sådan motivation. Artikel

EXAMENSARBETEN

Kommer inom kort

MEDIA

2019-11-21 Studio Ett i Sveriges Radio rapporterar om ökande problem med läkemedel som tar slut. I inslaget hör vi bland andra en av PLATINEA:s medlemmar, Bengt Mattson från branschorganisationen Läkemedelsföretagen. Inslag

ÖVRIGT

2019-10-08 Remissyttrande "Tydligare ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89). Detta remissyttrande diskuterar de områden i utredningen som är relevanta för PLATINEA, mer bestämt antibiotika och utformningen av ersättningsmodeller för läkemedel. Detta yttrande har författats genom diskussioner i AP4 samt PLATINEA:s ledningsgrupp och styrgrupp. Remissyttrande