MATERIAL

RAPPORTER

Kommer inom kort

ARTIKLAR

2019-06-22 Den här artikeln beskriver problemet kring restnoteringar av läkemedel och mer specifikt antibiotika. Artikeln publicerades i DN den 22 Juni, bland andra intervjuas PLATINEA-deltagaren Thomas Tängdén https://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-vanligare-med-lakemedelsbrist-drabbar-ofta-antibiotika/

2019-05-20 Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and counterincentives” är en preprint av en artikel författad av en PLATINEAdeltagare, Christian Munthe, tillsammans med Niels Nijsingh och Joakim Larsson, samtliga från Göteborgs Universitet. I den här artikeln kartläggs relevanta nyckelaktörstyper för att hantera problemet med miljöutsläpp från antibiotikaproduktion. Likaså diskuteras deras insatser och intressen, incitament som kan motivera dem att agera för att förbättra situationen, liksom motåtgärder som kan undergräva en sådan motivation. https://www.researchgate.net/publication/332910428_Managing_pollution_from_antibiotics_manufacturing_charting_actors_incentives_and_counterincentives

EXAMENSARBETEN

Kommer inom kort

MEDIA

Kommer inom kort