"Bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer"

PLATINEA - samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. 

PLATINEA

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och sjukvården behöver därför tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. PLATINEA identifierar gapet mellan behov och tillgängliga antibiotika och erbjuder ett forum där relevanta aktörer kan mötas och jobba vidare mot det långsiktiga målet att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintlig antibiotika.

Plattformen består av fem arbetspaket (AP). Läs mer om AP 1 - 4 nedan. AP5 har en projektledande funktion och koordinerar AP 1 - 4.

Material

  • 2020-10-07 Den tredje preliminära rapporten från PLATINEA: "Från fler än 60 orsaker till 10 åtgärder mot bristande tillgång på antibiotika". Preliminär rapport.

  • 2020-09-30 Inspelning av "Vad kan vi lära från covid-19 för att förbättra tillgängligheten till antibiotika?" Medverkande: Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin, Linköpings universitet & Richard Bergström, nationell vaccinsamordnare. I panelen: Bengt Mattsson (LIF), Johan Andersson (Läkemedelsverket), Joachim Luthander (Astrid Lindgrens barnsjukhus), Susanna Eklund (SKR), Karin Meyer (Apotekarsocieteten). Moderator: Ingrid Helander (LäkemedelsVärlden). Länk till inspelning.

  • 2020-09-21 Folkhälsomyndigheten hoppas kunna inspirera till studier inom prioriterade områden. Läs mer i artikeln: "Förslag på studier kan förbättra användningen av antibiotika", publicerades i Läkartidningen den 18 september 2020. Artikel. 

  • 2020-09-15 En europeisk fond för att stimulera antibiotikaforskning enligt Coronamodell var ett av många förslag som diskuterades på seminariet som arrangerades av Apotekarsocieteten och PLATINEA. Läs mer i artikeln "Covid-19-satsningar kan bli modell", publicerad i LäkemedelsVärlden den 15 september 2020. Artikel. 

  • 2020-05-08 P1/Sveriges radio rapporterar om "läkemedelsbrist i coronatider". I inslaget hör vi bl.a. Enrico Baraldi, projektledare PLATINEA, som ger sin syn på läget. Inslag.

Ytterligare material

Tidigare publicerat material så som rapporter, artiklar, examensarbeten och nyhetsmaterial.