"Bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer"

PLATINEA - samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. 

PLATINEA

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och sjukvården behöver därför tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. PLATINEA identifierar gapet mellan behov och tillgängliga antibiotika och erbjuder ett forum där relevanta aktörer kan mötas och jobba vidare mot det långsiktiga målet att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintlig antibiotika.

Plattformen består av fem arbetspaket (AP). Läs mer om AP 1 - 4 nedan. AP5 har en projektledande funktion och koordinerar AP 1 - 4.

Material

  • 2020-01-11 Första preliminära rapporten från arbetspaket 1 och 4 om åtgärder för att förbättra tillgänglighet på antibiotika i Sverige: nationella säkerhetslager – en snabblösning på antibiotikabrister. Preliminär rapport

  • 2019-10-08 Remissyttrande "Tydligare ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89). Detta remissyttrande diskuterar de områden i utredningen som är relevanta för PLATINEA, mer bestämt antibiotika och utformningen av ersättningsmodeller för läkemedel. Detta yttrande har författats genom diskussioner i AP4 samt PLATINEA:s ledningsgrupp och styrgrupp. Remissyttrande

Ytterligare material

Tidigare publicerat material så som rapporter, artiklar, examensarbeten och nyhetsmaterial.